รูปแบบที่คำนวณได้เป็นกุญแจสำคัญ

รูปแบบที่คำนวณได้เป็นกุญแจสำคัญ เขาตั้งข้อสังเกตว่าในขณะที่ Michigan Medicine พร้อมกับระบบสุขภาพอื่น ๆ ที่ใช้บันทึกข้อมูลด้านสุขภาพกำลังใช้ข้อมูลเพื่อปรับปรุงคุณภาพของการดูแลอย่างต่อเนื่องทำให้ความรู้นี้เป็นรูปแบบที่คำนวณได้สร้างวิธีใหม่ ๆ ในการนำความรู้ที่ได้ไปปรับปรุงการดูแล ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งมหาวิทยาลัยมิชิแกนเป็นผู้นำในการแปลงความรู้

ด้านชีวการแพทย์ให้กลายเป็นรูปแบบที่คำนวณได้ซึ่งเปิดกว้างและเข้าถึงได้ทุกคน พวกเขาได้สร้างแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า Knowledge Grid ซึ่งเก็บความรู้ที่สามารถคำนวณได้ในห้องสมุดดิจิทัลและใช้ความรู้ดังกล่าวเพื่อสร้างคำแนะนำเฉพาะผู้ป่วย คุณค่าของ Big Data คือการสร้าง Big Knowledge” Friedman กล่าว “พลังของบิ๊กดาต้าคือการให้แบบจำลองที่ดีกว่าถ้าแบบจำลองทั้งหมดทำอยู่ในบทความในวารสารไม่มีใครจะมีสุขภาพดีขึ้น

Scroll to top