ปฏิบัติการฝึกร่วมทางทะเล และอากาศ

เป็นปฏิบัติการซ้อมรบ ร่วมกันระหว่างกองทัพเรือ และกองทัพอากาศ โดยมีอากาศยานของกองทัพอากาศ จำนวน 4 ลำ ซึ่งเป็นเครื่องบินขับไล่ และสกัดกั้นแบบกริพเพน และอากาศยานเตือนภัยล่วงหน้า รุ่น ซาร์ป 340 AEW (SAAB 340 AEW) จำนวน 1 เครื่อง

เข้าฝึกปฏิบัติการร่วมสนับสนุนป้องกันภัยทางอากาศให้แก่กองทัพเรือ และปฏิบัติการร่วมสนับสนุนการโจมตีทางอากาศ ต่อเป้าหมายในทะเล โดยเรือหลวงเจ้าพระยา ร่วมกับเรือหลวงนเรศวร เรือหลวงตากสิน เรือหลวงเจ้าพระยา เรือหลวงนราธิวาส พร้อมอากาศยานจากกองทัพเรือ และกองทัพอากาศ ลอยลำข้างเรือหลวงจักรีนฤเบศร ซึ่งกองทัพเรือได้จำลองสถานการณ์ว่ามีเรือดำน้ำเข้ามาในน่านน้ำไทย เพื่อจะสกัดกั้นการรุกรานของข้าศึก

พล.ร.อ.นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ ระบุว่าปีนี้เป็นการร่วมกันฝึก ทั้งทางบก อากาศ ผิวน้ำ และใต้ทะเล ซึ่งได้จำลองสถานการณ์ 3 มิติ รองรับการเข้าประจำการเรือดำน้ำของไทย รวมถึงการซ้อมรบร่วมกันของกองทัพเรือ และกองทัพอากาศ

ทั้งนี้กองทัพเรือ ได้จัดให้ฝึกซ้อมรบภาคสนามต่อเนื่องทุกปี โดยแต่ละปีจะจำลองสถานการณ์ให้แตกต่างกัน ตั้งแต่สถานการณ์ปกติจนถึงความขัดแย้งรุนแรงขั้นสูงสุด โดยการฝึกในปีนี้ เป็นการจำลองสถานการณ์ปกติถึงความขัดแย้งขั้นต่ำ และในปี 2562 จะเป็นการฝึกที่เรียกว่า “ขั้นแตกหัก” ที่ใช้ยุทธวิธีเต็มรูปแบบ เพื่อรักษาผลประโยชน์ทางทะเล ช่วยเหลือและบรรเทาภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นในน่านน้ำไทย

ขอบคุณข้อมูล จาก ch7

Scroll to top