ตลาดน้ำดำเนินสะดวกเก่า (คลองลัดพลี)

ตลาดน้ำดำเนินสะดวกเก่า (คลองลัดพลี) หรือตลาดน้ำคลองลัดพลี อยู่บริเวณวัดราษฎร์เจริญธรรม (วัดสุน) เป็นตลาดน้ำดำเนินสะดวกเก่าที่ได้รับการฟื้นฟูให้กลับมาคึกคักเช่นเดิม มีการจำหน่ายพืชผักผลไม้ปลอดสารพิษ ก๋วยเตี๋ยวเรือและกาฟโบราณที่พานเรือกันมาขาย รวมทั้งบริการล่องเรือชมวิถีชีวิตตลาดน้ำและวัฒนธรรมพื้นบ้าน 8 เผ่า การนวดแผนโบราณ อบ ประคบ สมุนไพร และสินค้า OTOP

เปิดบริการทุกวัน ทุกวัน เวลา 07.00-17.00 น. การเดินทาง รถยนต์ สามารถเดินทางไปตลาดน้ำดำเนินสะดวกได้ 2 เส้นทาง คือ
1.ไปตามถนนเพชรเกษม เส้นทางหลวงหมายเล 4 ผ่านบางแค่ สวนสามพราน นครชัยศรี เลยกิโลเมตรที่ 83 ถึงแยกบางแพ เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 325 ประมมาณ 25 กิโลเมตร ข้ามสะพานธนะรัชต์ไป 200 เมตร แยกขวาเข้าไป 1 กิโลเมตร
2. เดินทางไปตามสายธนบุรี-ปากท่อ เส้นทางหลวงมายเลข 35 ระยะทาง 63 กิโลเมตร เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 326 ผ่านตัวเมืองสมุทรสงครามเลี้ยวเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 325 ไปประมาณ 12 กิโลเมตร ทางเข้าตลาดน้ำอยู่ก่อนถึงสะพานธนะรัชต์ 200 เมตร และแยกซ้ายเข้าไปอีก 1 กิโลเมตร
* รถโดยสารประจำทาง มีรถโดยสารปรับอากาศสาย กรุงเทพฯ-ดำเนินสะดวก ออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสาร (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี เที่ยวแรก ออกตั้งแต่เวลา 05.50 น. เที่ยวสุดท้ายเวลา 21.00 น. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ลงรถบริเวณตลาดน้ำดำเนินสะดวก
นอกจากนี้ สามารถเดินทางไปด้วยรถโดยสารสายอื่นได้ อาทิ สายกรุงเทพฯ-ราชบุรี กรุงเทพฯ-เพชรบุรี (สายเก่า) ลงที่สี่แยกบางแพ ต่อรถสองแถววิ่งระหว่างทางแยกบางแพไปดำเนินสะดวก รถออกทุก 10 นาที. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand

Scroll to top